Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh

STT TÊN CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ
1 Khảo sát thành lập bản đồ độ sâu vùng nước Rạch Bà Bướm Công ty Liên Doanh Bông Sen
2 Khảo sát độ sâu khu vực nạo vét cầu cảng VK 102 thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Kho xăng dầu VK102/QK7 gói thầu số 10 : Thi công cầu cảng Công ty TNHH xây dựng công trình thủy Hồng Phúc
3 Khảo sát địa hình phục vụ Thiết kế nâng cấp Cảng và Bến phao Kho xăng dầu Hòa Phú – Tỉnh Bình Thuận Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú
4 Khảo sát phục vụ thiết kế nạo vét duy tu công trình Cầu tàu 10.000DWT (năm 2015) Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
5 Lập quy hoạch mạng lưới đường thủy nội địa Thành phố Cần Thơ đến năm 2030 – Chủ đầu tư : Sở giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
– Thầu chính : Trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông vận tải
6 Khảo sát, đo đạc lập bình đồ độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT và cầu cảng 5000DWT phục thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước CN Tổng Công ty Dầu Việt Na – Công ty TNHH MTV – Xí nghiệp Tổng kho ăng dầu Nhà Bè
7 Khảo sát + Rà quét phát hiện chướng ngại vật phục vụ Thông báo hàng hải Khu neo đậu tàu 100.000DWT. Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế (ITC CORP) trên vùng biển Trà Vinh
8 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu vùng nước cầu cảng, các bến phao neo đậu tàu và xin thông báo hàng hải Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
9 Khảo sát hướng ngại vật à lập bình đồ tỷ lệ 1/500 khu nước trước cầu tàu số 2 – Cầu tàu số 3 và bến Sà lan để phụ ụ thông báo hàng hải – Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước
10 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, rà quét phát hiện chướng ngại vật và ra thông báo hàng hải độ sâu vùng nước bến phao BP2, BP3 và BP9 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hải Dầu Khí Hưng Thái
11 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu khu nước trước cảng nhập nguyên liệu phụ vụ thông báo hàng hải Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long
12 Khảo sát lập bình đồ độ sâu phục vụ ra thông báo hàng hải khu nước trước cảng Tổng hợp Thị Vải. Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải
13 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000 các khu vực cạn trên luồng sông Đồng Nai và vùng nước dự kiến làm khu quay trở tàu tại khu vực Cảng Thép Tuệ Minh – Phục vụ nghiên cứu Thiết kế cho việc đóng Sà Lan SB có tải trọng đến 4.000DWT và an toàn hành thủy cho Sà lan nói trên – trên luồng sông Đồng Nai – Đoạn từ cầu Đồng Nai đến Cảng Thép Tuệ Minh Công ty TNHH Thép An Hưng Tường
14 Khảo sát lập bình đồ phục vụ thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành
15 Giao nhận thầu hạng mục khảo sát, rà soát chướng ngại vật, ra thông báo hàng hải thuộc dự án di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới Ban QLDA9/Tổng cục CNQP
16 Khảo sát lập bình đồ phục vụ thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước 03 bến phao của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long
17 Khảo sát độ sâu khu vực bến phao Trường An 01 và Trường An 06 của Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An phục vụ thông báo hàng hải độ sâu định kỳ Công ty cổ phần thương mại và vận chuyển Trường An
18 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS phục vụ thông báo hàng hải định kỳ Công ty cổ phần dầu khí V – GAS
19 Đo đạc khảo sát độ sâu khu nước Bến cầu cảng 80.000DWT và Bến Sà lan 1.500 – 2.500DWT. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
20 Khảo sát bình đồ và ra thông báo hàng hải Công trình Nạo vét khu nước trước các cầu tàu 1A, 3B, 4B, 1C và 2C – TKXDNB Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV
21 Khảo sát, Rà quét chướng ngại vật luồng Vịnh Vân Phong phục vụ thông báo hàng hải Công ty cổ phần đường biển Mỹ Giang
22 Đo đạc, khảo sát độ sâu và ra thông báo hàng hải khu nước Bến cầu cảng 80.000DWT và Bến Sà lan 1.500 – 2.500DWT. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
23 Đo đạc lập bình đồ độ sâu và rà quét chướng ngại vật khu nước trước cảng Vietsovpetro Liên danh Thái Hưng – Tường Vy
24 Đo đạc lập bình đồ độ sâu khu nước trước cảng PV Shipyard Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí
25 Khảo sát lập bình đồ tỷ lệ 1/500 khu nước 04 bến phao ĐT1, ĐT2, ĐT3, TL9 và làm thông báo hàng hải định kỳ thuộc Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam
26 Rà quét chướng ngại vật phục vụ công bố cảng – ra thông báo hàng hải thuộc Công trình : Duy tu nạo vét khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu K2 – Vũng Tàu Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu
27 Khảo sát và rà quét chướng ngại vật khu nước Cảng Long Bình thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam. Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam
28 Khảo sát rà quét chướng ngại vật vùng nước công trình khu neo đậu chuyển tải tạm thời. Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư tư vấn phát triển cảng Việt Nam
29 Khảo sát thành lập bình đồ độ sâu xin thông báo hàng hải các khu nước trước cầu cảng và bến phao neo đậu tàu của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn năm 2020. Công ty cổ phần cảng Sài Gòn
30 Khảo sát lập bình đồ tỷ lệ 1/500 khu nước 04 bến phao Sowatco ĐT1, ĐT2, ĐT3, TL9 và lầm thông báo hàng hải định kỳ. Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam
ĐỐI TÁC