TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Lập quy hoạch xây dựng chuyên ngành cảng, đường thủy, công trình thủy công, nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu.
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cảng, đường thủy, thủy lợi, nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 • Lập phương án vận tải cho các nhà máy.
 • Lập tổng dự toán, dự toán, hiệu quả đầu tư cho các công  trình cảng, đường thủy, thủy lợi, các công trình trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ), đường bãi trong cảng, ngoài cảng và công trình phục vụ liên quan khác.

TƯ VẤN THIẾT KẾ

 • Công trình xây dựng cảng, công trình đường thủy.
 • Công trình xây dựng ven biển.
 • Công trình thủy lợi.
 • Chỉnh trị lòng sông, công trình chống xói lở, xâm thực bờ biển.
 • Công trình neo tránh trú bão cho tàu cá.
 • Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 • Biện pháp khảo sát địa chất, trắc địa công trình xây dựng.
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp điện và cấp thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

TƯ VẤN KHẢO SÁT

 • Thủy hải văn công trình cảng, cầu đường.
 • Trắc địa công trình.
 • Địa chất công trình.
 • Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa của đất, đá, nước phục vụ xây dựng các công trình và đánh giá tác động của môi trường.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.
 • Chất lượng xây dựng công trình.

 

ĐỐI TÁC