VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao
thông đường thủy Quang Minh là một Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình Xây dựng, công nghiệp và các công trình thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI
TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Quang Minh có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác khảo sát xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thẩm định, thẩm tra thiết kế các công trình đòi hỏi chất lượng và tiến độ cao của Chủ đầu tư.

ĐỘI NGŨ NĂNG ĐỘNG
GIÀU KINH NGHIỆM
TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT CAO
TRÁCH NGHIỆM CAO
ĐỐI TÁC